Logo
Våra läromedel

Samhällsorientering för nyanlända
Samhällsorientering för nyanländaVia vår läromedelsplatform iWebben erbjuder vi ett modernt och beprövat läromedel för Samhällsorientering för nyanlända. Läromedlet är webbaserat och lämpar sig mycket bra för distansundervisning och självstudier. Våra läromedel ser vi som levande dokument. Man skall alltid känna igen sig men innehållet skall hållas aktuellt och kontinuerligt uppdateras/förbättras.

Genom iWebben för lärare och elever tillgång till läromedlen direkt via webbläsaren. Utöver våra interaktiva läromedel finns även lärarhandledning och annan dokumentation tillgänglig i textformat.
Läromedel för gymnasiet
Via vår läromedelsplatform iWebben erbjuder vi idag webbaserade och flexibla läromedel för gymnasieskolan. Samhällskunskap och Religion finns idag tillgängliga men fler ämnen är under utveckling. Läromedlen är mycket innehållsrika och anpassade till GY11. De kan även fungera som ett bra komplement och/eller hjälp för de med läs- och skrivsvårigheter.